Coupe de LuxembourgMir sinn houfreg iech kennen déi éischt Coupe de Luxembourg vir Majorettes an Twirling unzekënnegen. 

Dës fënnt den 8. September 2018 an der Sportshal Josy Barthel an der Stad Lëtzebuerg statt. 

Vir den Umeldeformulaire ze kréien, kënnt dir eis eng E-Mail schreiwen.

 

Wir sind stolz Ihnen die erste Luxemburgische Meisterschaft für Majoretten und Twirling anzukündigen. 

Diese findet am 8. September 2019 in der Sportshalle Josy Barthel in der Stadt Luxembourg statt. 

Um das Anmeldeformular zu erhalten, können Sie uns eine E-Mail schreiben.

 

Nous sommes fiers de vous annoncer la première Coupe de Luxembourg pour Majorettes et Twirling, 

qui aura lieu le 8 septembre 2019 au centre sportif Josy Barthel à Luxembourg ville. 

Pour obtenir le formulaire d’inscription, vous pouvez nous contacter par e-mail.

 

We are proud to announce you the first luxembourgish majorette and twirler championship. This will take place on September 8, 2019 in the centre sportif Josy Barthel in Luxembourg-city. To receive the registration form, you can send us an e-mail.